Optimizacija poreznih opterećenja

Plaćanje poreza boli. Više boli kad ne morate plaćati porez.” T. R. Duwar 

 

Porezno planiranje je kvalitetan način rukovođenja poduzećem, a svodi se na činjenicu da se porezna obveza ne može izbjeći, ali se može optimizirati.Optimizacijom poreznih opterećenja postiže se kvalitetnije upravljanje imovinom tvrtke.

U Republici Hrvatskoj redovno se izglasavaju i stavljaju u primjenu novi zakoni i pravilnici koji reguliraju poreznu problematiku, a sve to daje tvrtkama obvezu kontinuiranog praćenja i provođenja usvojene zakonske regulative. Vrlo su atraktivne i za poslovanje značajne porezne regulative koje propisuju porezno rasterećenje tvrtke.

Pravilna primjena zakonske regulative, kao i Međunarodnih računovodstvenih standarda i Hrvatskih standarda financijskog izvješćivanja mogu osigurati okvir za optimizaciju poreznih obveza.

Simulacije i utjecaj zakona koji reguliraju porezne obveze, ali i porezne olakšice na poslovanje tvrtke, rijetko se izrađuju. Pojedine regije u Republici Hrvatskoj imaju različita porezna opterećenja i uvjete poslovanja što može vrlo pozitivno utjecati na donošenje odluke o investicijskom ulaganju.

 

Sub Divo pruža usluge kontinuiranog poreznog savjetovanja, kao i usluge poreznog savjetovanja u investicijskim projektima.

 

Sub Divo d.o.o.

Adresa: Ilica 191B, 10000 Zagreb , Hrvatska
Tel.: 01 2222 774
E-mail: info@subdivo.hr
Mob: 091 203 2970

Novosti


Links