Spajanja i preuzimanja

„Prepoznajte veliko dok je još malo“ Sun Tzu

 

Procjena vrijednosti tvrtke

Vlasnik tvrtke se ponekad zapita kolika je tržišna vrijednost njegove tvrtke. U većini slučajeva to je velika nepoznanica ali i pitanje o kojem se često ne želi razgovarati.

Procjena vrijednosti tvrtke neophodna je u slučaju prodaje tvrtke, prodaje dijela tvrtke, spajanja ili dodatnog ulaganja. Procjena se često radi i u svrhu donošenja bitnih odluka o budućnosti vlasnika tvrtke i same tvrtke.

 

Postoje mnoge metode procjene vrijednosti tvrtke kao što su:

•    Metoda diskontiranih novčanih tijekova,

•    Metoda usporedivih društava,

•    Metoda usporedivih transakcija,

•    WACC (weighted average cost of capital),

•    CAPM (capital asset pricing model) i mnoge druge.

 

Kod procjene vrijednosti bitno je primijeniti onu metodu koja odgovara specifičnostima tvrtke koja je temelj procjene.

Želimo naglasiti da se procjene vrijednosti tvrtke ne treba bojati niti jedan vlasnik jer sama procjena neće rezultirati konkretnom aktivnošću. Imati spoznaju o vrijednosti tvrtke trebao bi biti cilj svakog vlasnika, a u cilju poboljšanja nedostataka i postizanja veće vrijednosti tvrtke.

U suradnji s klijentom Sub Divo će odrediti metodu koja najbolje odgovara tvrtki klijenta te napraviti realnu procjenu vrijednosti tvrtke.

Procjena vrijednosti poduzeća temelj je za aktivnosti koje mogu slijediti, a u smjeru iznalaženja strateškog ili financijskog partnera kao i u slučajevima namjere prodavanja udjela ili cjelovite tvrtke.

 

Dokapitalizacija poduzeća

U današnjim uvjetima poslovanja nedostatak kapitala se pokazuje kao jedan od glavnih ograničavajućih faktora u pokretanju investicijskih projekata. Pokazatelj samofinanciranja u bilancama tvrtki ukazuje na nedostatak vlastitog kapitala, a ukoliko je isti ispod 30% klasični načini financiranja putem kredita banaka u većini slučajeva su nedostupni. Ova činjenica posebno je prisutna u poslovanju malih i srednje velikih tvrtki.

Izrada poslovnog plana i investicijske studije temeljni su dokumenti koji mogu pokrenuti postupak razmatranja vaše poslovne ideje bez obzira kroz koji način financiranja planirate realizirati vašu poslovnu ideju. Pored klasičnih izvora financiranja putem bankarskih kredita, sugeriramo razmatranje i drugih alternativnih načina financiranja koji prije svega donose dodatni kapital i stvaraju uvjete daljnjeg rasta.

 

Strateško povezivanje

Strateško partnerstvo predstavlja zajedničko ulaganja dva ili više poduzeća s ciljem postizanja određenog zajedničkog pothvata koji pojedinačna poduzeća samostalno ne bi mogla ostvariti.

U nekim slučajevima i dostatna financijska sredstva ne osiguravaju uspješno i profitabilno partnerstvo ako nisu osigurane sve karike neophodne za konačni uspjeh. Postoje slučajevi u kojima je dokapitalizacija kroz dodatna financijska sredstva osigurala realizaciju proizvodnje ali ista ta financijska sredstva nisu mogla osigurati i adekvatno tržište za plasman proizvoda. Stoga je strateško partnerstvo prihvatljivo ako dva ili više partnera mogu zajedničkom sinergijom osigurati bitno brži i jači nastup i opstanak na tržištu.

Ukoliko mislite da bi Vam odgovaralo strateško partnertvo u Vašem budućem poslovanju ili još niste sigurni kojim putem nastaviti rado ćemo organizirati sastanak i porazgovarati o opcijama.

 

Sub Divo d.o.o.

Adresa: Ilica 191B, 10000 Zagreb , Hrvatska
Tel.: 01 2222 774
E-mail: info@subdivo.hr
Mob: 091 203 2970

Novosti


Links