Izrada plana poslovanja

„Ako nemate cilj, ne možete ga ni postići.“

 

Uzimajući u obzir interne mogućnosti i potencijale tržišta potrebno je izraditi poslovni plan tvrtke koji predstavlja temelj budućeg djelovanja tvrtke. Stoga, poslovni plan treba prihvatiti kao dokument koji se radi za potrebe vlasnika i tvrtke sa ciljem realnog sagledavanja mogućnosti i konačnog rezultata poslovanja.

Poslovnim planom kvalitetno se predstavljate poslovnim partnerima i financijskim institucijama koje mogu pratiti vaš poslovni pothvat.

U cilju izrade financijskog plana poslovanja bitno je izraditi realan plan naturalnih i financijskih pokazatelja koji zadiru u proces proizvodnje, prodaje i ostalih dijelova poslovnog procesa. Izrada plana samo je prvi korak u ostvarenju istog, a proces praćenja izvršenja plana predstavlja korektivni faktor.

 

Sub Divo pruža usluge izrade poslovnog plana za tvrtke svih vrsta poslovanja. Dosadašnje iskustvo na izradi planova poslovanja daje nam široki spektar znanja i parametara koje je potrebno ugraditi u izradu plana poslovanja.

 

Sub Divo d.o.o.

Adresa: Ilica 191B, 10000 Zagreb , Hrvatska
Tel.: 01 2222 774
E-mail: info@subdivo.hr
Mob: 091 203 2970

Novosti


Links