Izrada investicijskih studija

„Nitko nikada nije postigao nešto zaista veliko, a da se nije izložio riziku.“ Denis Waltley

 

Preduvjet za donošenje investicijske i poslovne odluke investitora je izrada investicijske studije bazirane na realnim pretpostavkama i uvjetima u okruženju gdje će se obavljati poslovanje.

Studijom se utvrđuje opravdanost i rizici investicijskog pothvata. Pored prihoda i rashoda, potrebno je utvrditi kretanje bilance i novčanog toka u razdoblju trajanja investicijskog projekta.

 

Sub Divo izrađuje studije financijske opravdanosti investicijskog projekta u sadržaju i formi koja je prihvaćena od strane komercijalnih banaka, HBOR-a, EBRD-a, ministarstava Republike Hrvatske i ostalih institucija.

Izradom investicijske studije započeli ste poslovni pothvat, a realnim sagledavanjem rizika i mogućnosti pothvata utječete na konačnu odluku i uspjeh.

Sub Divo d.o.o.

Adresa: Ilica 191B, 10000 Zagreb , Hrvatska
Tel.: 01 2222 774
E-mail: info@subdivo.hr
Mob: 091 203 2970

Novosti


Links