Financijsko savjetovanje

“Uspjeh je znati kako preživjeti teška vremena. Svi ćemo preživjeti dobra vremena.” G. Dyke

 

U današnjim uvjetima poslovanja, a posebno u području financija, posebnu pažnju potrebno je obratiti:

 • Ranom otkrivanju poslovnih rizika i eliminaciji istih
  • Rano otkrivanje poslovnih rizika postaje imperativ današnjeg uspješnog poslovanja. Sukladno otkrivenim rizicima moguće je izraditi plan otklanjanja istih te pozitivno utjecati na konačni rezultat poslovanja.
 • Izvorima financiranja
  • Uslijed otežanih uvjeta kreditiranja kroz standardne oblike kreditiranja putem banaka, za financiranje poslovanja koriste se drugi, alternativni izvori dostupni na tržištu kapitala. Private equity modeli ili modeli strateškog partnerstva postaju sve prisutniji i dostupniji, posebno za male i srednje velike tvrtke.
 • Kontroli troškova i prihoda
  • Potreba za kontrolom troškova i prihoda neophodna je u svim oblicima poslovanja, a uspostava kvalitetnog sustava osigurava niži rizik poslovanja i u konačnici bolje poslovne rezultate.
 • Postizanju i održavanju likvidnosti
  • Nelikvidnost postaje najveći problem današnjeg poslovanja, a direktno je vezana uz rizike koji se nisu uočili na vrijeme i koji se ne otklanjaju. Sustav financiranja kratkoročnih i dugoročnih potreba bitno je otežan u posljednjih nekoliko godina te je održavanje likvidnosti postalo temelj održavanja poslovanja.

 

Sub Divo pruža usluge upravljanja financijama putem sljedećih funkcija:

 • Poslovno planiranje,
 • Poslovno izvješćivanje,
 • Upravljanje novčanim tokom,
 • Kontroling,
 • Risk management,
 • Iznalaženje primjerenog izvora financiranja za redovno poslovanje i razvojne projekte.

Sub Divo d.o.o.

Adresa: Ilica 191B, 10000 Zagreb , Hrvatska
Tel.: 01 2222 774
E-mail: info@subdivo.hr
Mob: 091 203 2970

Novosti


Links